Leverings informatie

1. De aanbiedingen in deze online-winkel vertegenwoordigen een niet-bindende uitnodiging aan de klant. Door het plaatsen van een order gaat de klant een bindende aankoop aan.

Aurora Productions erkent de ontvangst van voornoemde aankoop door middel van een bevestigings-email aan de klant en de levering van de bestelde goederen.

2.  Prijzen, Beschikbaarheid en Levering

Prijzen voor winkeliers (als u bent ingelogd) zijn excl. BTW en vrachtkosten. Prijzen voor particulieren zijn incl. BTW, excl. porto. 

Tenzij anders overeengekomen, kiezen wij voor de goedkoopste verzendwijze. Dat wil zeggen dat de goederen verstuurd worden per post, pakketdienst of Vervoerscentrale van het Centraal Boekhuis.

Aurora Productions tracht de levertijden zo kort mogelijk te houden. Als er vertraging zou ontstaan in aflevering, wordt de klant daarover geïnformeerd. 

3.  Betalingcondities

Als winkelier kunt u op rekening kopen vanaf € 50.- netto. U heeft dan een betalingstermijn van 30 dagen na factuur-datum, zonder enige aftrek. Bij betaling binnen 8 werkdagen geldt een korting van 2% van het bruto totaalbedrag.

Franco-levering binnen Nederland vanaf € 150,- netto. Voor België geldt: vanaf € 150.- netto 50% van de vigerende portokosten Nederland, vanaf € 250.- netto franco levering.

Particulieren klanten dienen vooruit te betalen via één van de aangegeven betaalmethoden.

4.  Eigendomsvoorbehoud

Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven alle goederen eigendom van Aurora Productions.

5.  Reclames

Bij zichtbare beschadiging van de goederen dient de klant dit direct na ontvangst van de goederen te melden aan Aurora Productions.

6.  Data-privacy

Aurora Productions gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en zal deze niet aan derde partijen verstrekken.

7.  Toepasselijke Wet en Plaats van rechtspraak

Op alle leveringen is de Nederlandse wet van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgebracht bij de Rechtbank van Alkmaar.