Categorieën

BO YIN RA

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken, die van 1876-1943 leefde in Duitsland en Zwitserland. Tijdens zijn leven was hij tegelijk bewust in zowel het aardse als het eeuwige leven. Het was zijn doel om deze ervaring en zijn weten omtrent het eeuwige ter beschikking te stellen aan wie er voor openstaat.

Het hoofdwerk van Bô Yin Râ bestaat uit 32 boeken die gedurende de jaren 1919-'36 verschenen in het Duitse taalgebied. Deze vormen, naar de titel van het laatste deel, een echte 'Hortus Conclusus', een besloten tuin, waar je alleen in komt als je ontvankelijk genoeg bent en je niet te zeer geplaagd wordt door 'het weten' van je verstand. Het eeuwige kan immers alleen worden beleefd en niet bedacht... Zonder een school of een nieuw 'systeem van denken of geloven' te verkondigen, toont Bô Yin Râ vanuit verschillende gezichtspunten de weg waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van het individu en de samenleving verschijnen in een nieuw licht.

'Lees mijn boeken en onderzoek of er onder hen zijn die weerklank bij je vinden. Ben je nog vast 'in slaap', dan zullen mijn woorden zonder meer onbegrijpelijk voor je zijn. Behoor je echter tot hen die het slapen moe en derhalve aan een begin van ontwaken toe zijn, dan zul je ongetwijfeld veel vinden dat je onmiddellijk aanspreekt. Op dat moment vindt er reeds een ommekeer in je leven plaats, ongeacht welke vorderingen je op het smalle pad nog zult maken. De tijd zal moeten leren of het je gegeven is, reeds hier op aarde je doel: de geboorte van de levende God in je 'Ik', te bereiken. Bô Yin Râ 

Weergave: Lijst / Rooster
Aantal weergegeven:
Sorteren op:
Het boek van de koninklijke kunst
In eigen geestelijke ruimte bewust te worden leert ''Het boek van de koninklijke kunst''. ''Zelfs vo..
€14,50
Excl. BTW: €13,30
Het boek van de levende God
Dit boek, een van de belangrijkste werken van Bô Yin Râ, voert diep in de oeroude geheimen der relig..
€18,50
Excl. BTW: €16,97
Het boek van gene zijde
Je denkt natuurlijk dat sterven geen 'kunst' is - dat het eerder een treurig moeten is en men het va..
€16,50
Excl. BTW: €15,14
Het boek van de mens
Dit boek geeft antwoord op de vraag naar herkomst, weg en doel van de mens. ''Van de mens uit moet j..
€16,50
Excl. BTW: €15,14
Het boek van het geluk
Dit boek wijst hoe men midden in het dagelijks leven het levensgeluk kan vinden. ''Ook hier en nu, o..
€13,95
Excl. BTW: €12,80
De weg tot God
"Vriend, wat hebt ge toch een haast! Wat is het doel van uw weg?! Zo heb ik menigeen gevraagd en men..
€10,95
Excl. BTW: €10,05
Het boek van de liefde
“Zeg niet dat je de liefde hebt, zolang je nog bezorgd bent over jezelf! Zolang de gewone, door angs..
€13,00
Excl. BTW: €11,93
Het boek van de troost
"Je kunt het leed stellig niet uit je aardse leven verdrijven; alleen de gewaarwording e..
€14,50
Excl. BTW: €13,30
Het boek der gesprekken
Er is nauwelijks een ander boek van Bô Yin Râ waarin de persoonlijke sfeer van de schrijver zo dicht..
€16,50
Excl. BTW: €15,14
Het geheim
De auteur beschrijft de reis van drie mannen door een zonnig, zuidelijk landschap. Hun gesprekken dr..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
De wijsheid van Johannes
Aan de hand van – door latere bewerkingen deels misvormde maar in dit boek weer duidelijk gemaakte –..
€13,95
Excl. BTW: €12,80
Wegwijzers
In dit boek behandelt Bô Yin Râ verschillende religieuze, sociale en psychologische onderwerpen. Het..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Het spook van de vrijheid
In deze tijd waarin het begrip 'vrijheid' botst op allerlei ethische grenzen en de gehele mensheid n..
€16,50
Excl. BTW: €15,14
De weg van mijn leerlingen
Geheel in tegenstelling tot de terecht beruchte 'goeroes', die hun leerlingen in psychische of finan..
€16,50
Excl. BTW: €15,14
Het mysterie van Golgotha
Dit, naar zijn eerste hoofdstuk genoemde boek vertelt over dat wat op Golgotha werkelijk gebeurde en..
€14,50
Excl. BTW: €13,30
Eredienst-magie en mythe
"Duizenden jaren heeft de mythe de mens gediend om zijn nacht te verlichten - nu echter is de tijd v..
€13,95
Excl. BTW: €12,80
De zin van het bestaan
Dit boek, dat zijn 4e druk beleeft, is één van de bijzondere planten uit de 'Hortus Conclusus', de b..
€16,50
Excl. BTW: €15,14
Meer licht
Dit boek behandelt de verschillende vormen van zoeken naar geestelijk licht. De vastbesloten lezer k..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Het hoge doel
Hoger dan alle aardse doeleinden is het hoge doel dat de woorden van dit boek u willen tonen. Teverg..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Opstanding
In dit boek gaat het om de opstanding van het in ieder mens latent aanwezige geestelijke bewustzijn,..
€13,95
Excl. BTW: €12,80
Werelden
In twintig geestelijke schilderijen, die hier in kleur afgebeeld zijn, en in de daarbij horende teks..
€39,50
Excl. BTW: €36,24
Psalmen
Niet van zijn eigen weg geeft de schrijver bericht. Hij heeft slechts vorm gegeven aan de woorden va..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Het huwelijk
Het huwelijk is, zoals Bô Yin Râ aantoont, diep in het geestelijke gegrondvest. Daarom is dit boek v..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Het gebed
Dit boek laat zien, hoe de verloren gegane kunst “gebeden” te scheppen en deze werkelijk te “bidden”..
€13,95
Excl. BTW: €12,80
Geest en Vorm
In dit boek gaat het om de diepe samenhang tussen uiterlijke en innerlijke vorm, om de betekenis van..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Vonken / Mantra-praktijk
"Een van de belangrijkste middelen tot vorming van de ziel is de inwerking door bepaalde klankreekse..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Levenswoorden
Het boek 'Levenswoorden' heeft, evenals 'Werelden' een heel eigen plaats in het leerwerk van Bô Yin ..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Eeuwige werkelijkheid
Dit boek bevat de drie bundels leerdichten 'Boven de alledag', 'Eeuwige werkelijkheid' en 'Leven in ..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Brieven aan een en velen
Dit boek geeft antwoord op vragen, die in de loop van vele jaren aan de auteur gesteld werden en waa..
€13,95
Excl. BTW: €12,80
Hortus Conclusus
Het laatste deel van het geestelijk leerwerk, waarvan de titel - de omsloten tuin - , tegelijk de aa..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Occulte raadsels
Dit boek valt buiten het leerwerk, maar sluit daar geheel bij aan. ''Slechts een ding is nodig! - Da..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Bô Yin Râ - Leven en werk
Rudolf Schott, die deze biografie schreef, was jarenlang bevriend met Bô Yin Râ. In zijn boek geeft ..
€18,50
Excl. BTW: €16,97
Het rijk van de kunst
Vademecum voor kunstvrienden en kunstenaars. Dit boek houdt zich in korte maar zeer inhoudrijke hoof..
€18,50
Excl. BTW: €16,97
Voor eigen zaak
Dit boek valt buiten het leerwerk en bevat een rectificatie van veel misverstanden over het leven en..
€9,95
Excl. BTW: €9,13
Symboolvorm en werkelijkheid in de schilderijen van Bô Yin Râ
Voordracht, gehouden op 6 juli 1957 in Darmstadt, ter gelegenheid van de door de ''Kunstverein'' geo..
€11,95
Excl. BTW: €10,96
Geestelijke relaties
In dit bij zijn leerwerk aansluitende boek verklaart Bô Yin Râ de positie van waaruit hij zijn opdra..
€13,95
Excl. BTW: €12,80