Categorieën

BO YIN RA

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken, die van 1876-1943 leefde in Duitsland en Zwitserland. Tijdens zijn leven was hij tegelijk bewust in zowel het aardse als het eeuwige leven. Het was zijn doel om deze ervaring en zijn weten omtrent het eeuwige ter beschikking te stellen aan wie er voor openstaat.

Het hoofdwerk van Bô Yin Râ bestaat uit 32 boeken die gedurende de jaren 1919-'36 verschenen in het Duitse taalgebied. Deze vormen, naar de titel van het laatste deel, een echte 'Hortus Conclusus', een besloten tuin, waar je alleen in komt als je ontvankelijk genoeg bent en je niet te zeer geplaagd wordt door 'het weten' van je verstand. Het eeuwige kan immers alleen worden beleefd en niet bedacht... Zonder een school of een nieuw 'systeem van denken of geloven' te verkondigen, toont Bô Yin Râ vanuit verschillende gezichtspunten de weg waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van het individu en de samenleving verschijnen in een nieuw licht.

'Lees mijn boeken en onderzoek of er onder hen zijn die weerklank bij je vinden. Ben je nog vast 'in slaap', dan zullen mijn woorden zonder meer onbegrijpelijk voor je zijn. Behoor je echter tot hen die het slapen moe en derhalve aan een begin van ontwaken toe zijn, dan zul je ongetwijfeld veel vinden dat je onmiddellijk aanspreekt. Op dat moment vindt er reeds een ommekeer in je leven plaats, ongeacht welke vorderingen je op het smalle pad nog zult maken. De tijd zal moeten leren of het je gegeven is, reeds hier op aarde je doel: de geboorte van de levende God in je 'Ik', te bereiken. Bô Yin Râ